OM OSS

Fra 1997 har selskapet drevet regulær
trafikk under navnet Põhjatransport OÜ, og man har lagt vekt på god kvalitet og servise. Denne service har vært viktig for at kunden skulle få en stabil og betrodd leverandør av transporttjenester som man har tillit til. Man har videre spesialisert seg på personlig “dør til dør” tjenester.

Hele selskapet har spesialisert seg på å lage egne løsninger for kundene, og vi vil forsøke å løse Deres spesielle utfordring.

Med hilsen
Põhjatransport OÜ

Send oss en forespørsel!

Selskapets bilpark har utviklet seg i takt med volumøkningen, og man har
anskaffet biler med spesialutstyr tilpasset kundenes behov. Tre biler
har full sideåpning for å lette av og pålossing. Det kan også
transporteres hengende klær, og likeså kan man tilby transport av
frysevarer.

Põhjatransport kan også formidle tolltjenester. Dette for å
tilfredstille forskjellige kunders behov, og denne tjenesten gjør at
varene blir liggende kortest mulig tid på grenseoverganger.

Se mer