Om oss

Med 100% estisk kapital har Põhjatransport vært aktiv i transportmarkedet siden 1995. Fra 1997 har selskapet drevet regulær trafikk under navnet Põhjatransport OÜ, og man har lagt vekt på god kvalitet og servise. Denne service har vært viktig for at kunden skulle få en stabil og betrodd leverandør av transporttjenester som man har tillit til. Man har videre spesialisert seg på personlig “dør til dør” tjenester.

Pr i dag har man kunder i hele Skandinavia. Regulærtrafikken er: Tallinn-Helsinki-Tallinn med leveringstid innen 24 timer, Tallinn-Stockholm-Oslo og Tallinn-Stockholm-Trondheim tre ganger i uken og leveringstid er avtalt med hver enkelt kunde.

Selskapets bilpark har utviklet seg i takt med volumøkningen, og man har anskaffet biler med spesialutstyr tilpasset kundenes behov. Tre biler har full sideåpning for å lette av og pålossing. Det kan også transporteres hengende klær, og likeså kan man tilby transport av frysevarer.

Põhjatransport kan også formidle tolltjenester. Dette for å tilfredstille forskjellige kunders behov, og denne tjenesten gjør at varene blir liggende kortest mulig tid på grenseoverganger.

Vi bruker estisk,finsk, russisk og engelsk språk, og kan etter behov også bruke svensk og norsk. Dette er en stor fordel for kundene at de da kan bruke sitt eget morsmål.

Hele selskapet har spesialisert seg på å lage egne løsninger for kundene, og vi vil forsøke å løse Deres spesielle utfordring.

Med hilsen
Põhjatransport OÜ